„Tropiciele”: Klub dziecięcy w Wiosce Olowe dla dzieci w wieku 3-4.

Średnia grupa podopiecznych w Wiosce Olowe to dzieci w wieku 3-4. Klub powstał dla Was i z Waszej inspiracji, aby dzieci z Wioski Blisko Lasu, miały gdzie kontynuować swoją przygodę.

Zapoznaj się ze szczegółami i skorzystaj z formularza zapisów na dole.

Bliskościowe podejście

To na co możecie liczyć, to najwyższa jakość opieki, którą doskonale znacie już z Wioski Blisko Lasu. Nasze miejsce jest tworzone w partnerstwie z The Village, więc możecie być spokojni, że nasza kadra będzie na bieżąco się dokształcać.

Wioska Olowe to miejsce pełne radości, muzyki i bliskości. Twoje dziecko będzie rozwijać się w przyjaznym, domowym otoczeniu. Nasza dewiza brzmi: radość jest darem. Staramy się tworzyć to miejsce z radością w sercach i pełnym zaufaniem do tego, jak idealne i piękne jest dziecko!

Co dajemy dzieciom?

 • poczucie bezpieczeństwa
 • wzbogacanie kompetencji społecznych
 • wspieranie poczucia własnej wartości
 • rozwój dużej i małej motoryki
 • edukację przyrodniczą
 • indywidualne podejście dzięki kameralnym grupom i wielu pedagogom
 • dużo czasu na świeżym powietrzu – niezależnie od pory roku dzieci mają możliwość eksploracji natury i zabawy na wolnym powietrzu

Co dajemy rodzicom?

 • społeczność rodziców i pedagogów – spotykamy się także poza wioską: organizujemy liczne spotkania rodzinne
 • opiekę i wsparcie naszej psycholożki i logopedki
 • konsultacje z innymi specjalistami, jeśli jest to konieczne
 • pewność, że Twoje dziecko jest w bezpiecznym, kochającym otoczeniu, które promuje radość i bliskość
 • regularne informacje i aktualizacje na temat postępów i doświadczeń Twojego dziecka w naszej Wiosce
 • zdjęcia i uważne opisy z przebiegu dnia Twojego dziecka przesłane w aplikacji

Planowany program klubu dziecięcego

Wiek dzieci

3 – 4 lata

Wpisowe

750 PLN, ale z opłaty zwolnieni są Wioskowicze, którzy będą kontynuować przygodę z nami

Czesne

1560 PLN
wysokość dotacji z programu Maluch+ 837 PLN miesięcznie pomniejszy czesne do 723 PLN (stan na: czerwiec 2024)

dodatkowo, pierwsze 20 umów również załapie się na niższe czesne!

dodatkowo, pierwsze 20 umów również załapie się na niższe czesne!

Wyżywienie

płatne osobno, od 17 PLN/dzień

Co zapewniamy w ramach czesnego?

Bliskościową opiekę w kameralnej grupie, gdzie liczba dzieci na jednego opiekuna nie przekracza ósemki.

Co dodatkowo?

Opcjonalna oferta zajęć dodatkowych w formie warsztatów: Język obcy, certyfikowana Sensoplastyka®, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ (u nas jako Olowe Up!), edukacja muzyczna i muzykoterapia, zooterapia, joga, bajkoterapia, edukacja przyrodnicza, wsparcie budowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, opieka psychologa oraz położnej.

Koszt pakietu warsztatów dodatkowych wynosi 300 PLN.

Powyższy formularz nie jest zautomatyzowany, zgłoszenia będą potwierdzane manualnie na podany adres e-mail. W razie braku potwierdzenia (czasem nasze wiadomości wpadają do spamu), prosimy o kontakt na adres: dominik.osyczka@wioski.co.

Adaptacja tj. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, budowa placu zabaw i dostosowanie otoczenia.

Grupy docelowe: dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 4 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel zadania: utworzenie 30 miejsc opieki w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Wartość zadania: 372 285,13 zł

Wartość dofinansowania przez UE : 372 285,13 zł

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego,
powyższe poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę,
lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.